۲۲

– مَرد باس گریه هم بلد باشه.

سرب (مسعود کیمیایی)، ۱۳۶۷

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

یک × چهار =