۲۲

– مَرد باس گریه هم بلد باشه.

سرب (مسعود کیمیایی)، ۱۳۶۷

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

11 − 2 =