۱۸

– گرچه به خصلتِ شاهان، حسود به کارِ نوکرانِ خویش نیستیم،
اما در عالمِ نقاشی، بدمان نمی‌آمد خالقِ «تالار آیینه» ما بودیم.

کمال‌الملک (علی حاتمی)، ۱۳۶۷

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

3 × 1 =