۱۸

– گرچه به خصلتِ شاهان، حسود به کارِ نوکرانِ خویش نیستیم،
اما در عالمِ نقاشی، بدمان نمی‌آمد خالقِ «تالار آیینه» ما بودیم.

کمال‌الملک (علی حاتمی)، ۱۳۶۷

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

16 − پنج =