۱۷

– توی دهِ ما…
اگه با زنِ یکی دیگه می‌ریختی روهم،
[دوتا قلابِ آهنی فرو می‌کردند توی تنت؛]
از درخت آویزونت می‌کردند.
هر وقت هم داد می‌زدی، می‌کِشیدنت بالاتر.
بعضی وقتا سه ‌روز اون بالا می‌موندی.
[…]
یعنی، تو خیلی کارِ بدی کردی.

The Last King of Scotland (Kevin Macdonald), 2006

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

هجده − دو =