۲۰

– نه مسافر می‌بریم… نه قاچاق…
نه مسافرِ قاچاق.

باشو غریبه‌ی کوچک (بهرام بیضایی)، ۱۳۶۵

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

چهارده − هشت =