۱۵

– هشت‌تا تخم‌مرغ می‌ندازی تو کره،
محلّی؛
زردَشو به‌هم نزنیا؛
می‌خوام وقتی می‌خورم، ببینم؛
روئیت کنم؛
زردَشو که به‌هم می‌زنن و جنجال تو توبه رامی‌ندازن و جنگِ بین زرده و سفیده و کره و نمک و دو پَر گوجه‌فرنگی مغلوبه می‌شه، می‌ذاره جلوت…
جیگر می‌خواد بگه این محلّی نیست.

حکم (مسعود کیمیایی)، ۱۳۸۳

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

بیست − سه =