۱۴

– پروگرامِ سفر را به قلمِ سیاه نوشته بود انگار… آن خطاطِ قضا.

کمال‌الملک (علی حاتمی)، ۱۳۶۷

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

نوزده − 9 =