۲۵

– بچه که بودم، مادرم آخرِهفته‌ها می‌بردم پارک،
می‌گفت اگه یه‌وقت گم شدم، یه‌جا وایسم تا بیاد پیدام کنه.

– فایده‌ای هم داشت؟

– راستش نه،
خودش یه‌روز که دنبالم می‌گشت گم شد.

My Blueberry Nights (Kar Wai Wong), 2007

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

15 − سیزده =