۱۹

– رو تمبکِ بی‌پوست، همه «شیرخدا»ن…

رئیس (مسعود کیمیایی)، ۱۳۸۵

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

بیست − 4 =