۱۲

– میدونم تو دستِ بزن داری؛
ولی دیگه نزن.

گوزن‌ها (مسعود کیمیایی)، ۱۳۵۵

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

هشت − چهار =