۱۱

– برق رفت…
به دلت بد نیار.
وضعِ ما روشنه.

سوته‌دلان (علی حاتمی)، ۱۳۵۵

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

یازده + 2 =