۶

به آهِ کشیده… بگو جان.

 

از آوای متنِ نیوه مانگ (بهمن قبادی)، ۱۳۸۵

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

20 − 18 =