۷

زندان‌های پُر، خبر از حقیقتی محبوس در بیرونِ زندان دارد.

 

براهنی، رضا، رازهای سرزمینِ من، (تهران: نگاه، ۱۳۸۷)، ج ۲، ص ۶۷۳

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

15 − 5 =