فرمانده

«الیور استون» آدمِ جالبی‌ست. این جالبی که می‌گویم، هرجور معنا کنید در چارچوب شخصیتش می‌گنجد.
چهارتا فیلمِ متفاوت و یک ذهنِ بدبینِ بیزار از جنگ، حتا این‌که مدتی راننده‌ی تاکسی بوده، آن‌قدرها عجیب و غریب نیست که کسی را قانع کند الیور استون آدمِ جالبی‌ست. من هم نیامده‌م دست‌تان را بگیرم و دانه‌دانه‌ی چیزهایی که از زندگیِ این پیرمرد دستگیرم شده نشان‌تان بدهم که باور کنید. ارادتِ من به استون بیشتر به لذتِ پیاده‌روی در شُرشُرِ باران می‌ماند. توجیهِ عاقل‌پسندی که ندارد هیچ، خیلی وقت‌ها تاوانِ سختی هم دارد. مثلِ نیمه‌شبی که فرمانده را تماشا کردم.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

12 − سه =