آسمان و زمین

این واژه‌ی «Heaven» همیشه و همه‌جا هم معنیِ «بهشت» نمی‌دهد. عنوانِ فیلمِ «الیور استون»، خارج از بابِ سلیقه و دیدگاه مترجم/مؤلف و این‌جور چیزها، معصیت دارد اگر «بهشت و زمین» ترجمه شود.
فیلم‌نامه‌ی آسمان و زمین، برداشتِ استون از دو کتابِ بیوگرافیکِ «وقتی آسمان به زمین آمد» و «دخترِ جنگ، زنِ صلح» است که روایت‌های «لی هِیسلیپ» از جنگِ ویتنام و روزگارِ بوی باروت گرفته‌ی یک زنِ شرقی‌است. مرورِ روزهای پیش از جنگ که یک دخترِ جوانِ ویتنامی بود، تا امروز که با شوهرِ امریکایی‌اش به ایالاتِ متحده آمده و یک بانوی امریکایی‌ست.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

13 − 12 =