۳

شنبه، دویّم جمادی‌​الآخره.
عکاس‌باشی هم سینماتوگراف آورده بود، یک‌ساعتی او را تماشا کردیم.
یک‌ساعتی هم جهان​‌نما تماشا کردیم.
نوکرها هم پیشِ ما بودند.
صحبت کردیم، بعد خوابیدیم.

 

سفرنامه‌ی مبارکه‌ی مظفرالدین‌شاه (تهران، رشدیه، ۱۳۶۳)، نقل در «تاریخِ سیاسیِ سینمای ایران» (صدر، ۱۳۸۱: ۱۷)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

14 − 1 =