۱

یادت هست؟ بیست و هفت سالِ پیش، همان ماه​های اولِ نامزدی​مان، برادرِ دوقلوی من تصادف کرد و مُرد، و تو دلواپس بودی که مبادا عروسی عقب بیافتد. حالا درست بیست و شش سال است که تو عروسِ خانه​ی منی، هیچ​وقت هم نفهمیدی شوهرِ تو، همانی بود که مُرد.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

2 + 14 =