۲

پسرِ غرفه‌ی بغلی برای هزارمین‌بار داد زد شلغم ببَر، مرهمِ سینه… و برای هزارمین‌بار پول‌هایش را شمرد.
دخترک خودش را از زیرِ چرخ‌دستیش کشید بیرون، از پیرمردِ این‌طرفی پرسید تربچه‌ی خانگی مرهمِ کجاست. بلدی؟

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

پانزده − سیزده =