۱

باز اگر دو فقره رو به قبله زمین هم خورده‌ بودیم، می‌گرفتیم سرِ چوب، می‌گفتیم سجده بوده، به درگاهش عارض می‌شدیم از بساطِ روزگار.
عجالتاً دوغ زیاد می‌خوریم، چُرت‌مان بگیرد.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

4 × پنج =