۱

انسان یعنی عجالتاً.

 

سپهری، سهراب، نامه به احمدرضا (نیویورک، سوم رمضان)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

14 + پنج =