۵

…ریش را تراشیده و لباسِ انگریزی در بر کرده و ملاحظه‌ی عادت و قاعده را نکرده[‌ام]. اگر ریش است، قطعِ نظر از قاعده و عادت، مُشتی پشم است، چهار ماه نتراشی باز بلند خواهد شد.

 

سفرنامه‌ی میرزا صالح شیرازی، به‌اهتمام اسماعیل رائین، چاپ اول، (تهران: روزن، ۱۳۴۷)، ص ۱۸۱

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

5 × 5 =