بهاریه

بهار یک بهانه است برای تازه‌تر شدن. شُکرِ ربِ رحیم که گردونِ نامراد لَختی به مراد گشت و دولتیِ سرِ بهار، بختمان گشود. نو شد روزمان به‌مبارکی. بهارِ روزگارتان بی‌زوال.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

18 − 16 =