بهاریه

دل‌باخته را خوفِ وفای زمستان نیست.
تقریرِ بدخطِ تقدیرِ ما اگر هنوز بر روالِ هجران است، زمستان کم دل‌بری نداشت که گِله کنیم.
یا مقلبَ القلوب، حالِ خوب را نصیب کن. سختی و بلا و آفت از زمین و آسمان و مُلک و مملکت به دور دار. جانِ خسته را امید باش. این گذارِ عمر را بهار کن.

بهارتان مدام

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

سیزده − دوازده =