۲۱

– ذیجودی که آزادی را به‌ این خوبی مصوّر کند… از بندِ «تن» رهاست، چه رسد به «محبس»!
طوطیک! پرواز کن؛
مرخصی؛
برو.

کمال‌الملک (علی حاتمی)، ۱۳۶۷

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

6 + 6 =