۹۲

ما فقه را پشتِ درِ حیاطِ شما خواندیم، اصول را زیرِ پنجره‌ی عمارت. رساله‌ی این فقیه از مشقِ سرِپا این‌چنین شرمِ شریعت شد. اگر بیایی، اقتدا رواست. بی سجاده و مُهر و مکبر. امامِ جمعه و شنبه تو باش. همه‌چیزِ روزگارمان به امامتِ شما.

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

2 × پنج =