۱۲

این در به صبر کوفتن
از دردِ بی‌کسی‌ست

(احمد شاملو)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

5 × 3 =