۲۸

آقاجون…
بابا…
[…]
ول‌کن دستشو بابا
دستشو ول‌کن…
بلندشو میخوام ببرمت دستشویی

جدایی نادر از سیمین (اصغر فرهادی)، ۱۳۸۹

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

13 + نوزده =