۱۰

هیچ اگر سایه پذیرد…
ما همان سایه‌ی هیچیم.

 

سیدخلیل عالی‌نژاد

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

ده + ده =