۲۶

موسمِ حصال گذشت
و تابستان تمام شد
و ما نجات نیافتیم.

خانه سیاه است (فروغ فرخ‌زاد)، ۱۳۴۱

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

دو × 2 =