۹

حلقه‌ای بر در بزن
گر درنیایی هم رواست

(عطار)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

2 × 3 =