۷

گر اجابت کنی
و گر نکنی…
چاره‌ی من دعاست
می‌خوانم

(سعدی)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

یک × 4 =