۶

این قوم را
تصوّرِ سنگِ مزار کن

(صائب)

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

پنج × پنج =