۹

به اعضای ستادِ انقلابِ فرهنگی رک و راست گفته بود فرهنگ، انقلاب برنمی‌دارد.

 

سیروس علی‌نژاد و سیمین روشن، [مقدمه‌ی گفتگو با محمدرضا باطنی] در مجله‌ی بخارا، ۷۲ و ۷۳ (مهر ـ دی ۱۳۸۸)، ص ۲۴

نظر شما را دیگران نمی‌بینند.

2 × 2 =